LOADING

Type to search

LEIE LOKALER

Ønsker du å leie butikklokaler i gatene våre, anbefaler vi å ta kontakt med gårdeierforeningen. Du finner link til deres hjemmeside her: http://www.bhvg.no/lokaler-til-leie/

leie lokaler bogstadveien

BOGSTADVEIEN HEGDEHAUGSVEIEN OG VALKYRIEGATEN GÅRDEIERFORENING

BHV Gårdeierforening er en interesseorganisasjon som jobber for og med alle som eier næringseiendommer i Bogstadveien, Hegdehaugsveien, Valkyriegaten og nærliggende gater.
Gårdeierforening skal jobbe for å fremme gårdeiernes interesser og ivareta viktige fellesoppgaver på vegne av gårdeierne.

Et eksempel er blant annet å organisere spleiselaget mellom gårdeiere og Oslo kommune/Bymiljøetaten (BYM) for legging av granitt og varmeanlegg på fortau i Bogstadveien, Hegdehaugsveien og Valkyriegaten. Alle gårdeiere som deltar i dette spleiselaget ble automatisk medlemmer av BHV.
BHV skal bl.a. på vegne av gårdeierne drifte varmeanlegget, og vil som en del av dette også opptre som innkjøper av varme til fortauet og viderefakturere driftskostnadene til gårdeierne.

Foreningen skal være en aktiv pådriver for å øke den positive aktiviteten i området samt søke å gjøre gatene til et attraktivt, tilgjengelig, trygt, rent og godt vedlikeholdt område for næring, handel, kultur og fritid.
Gårdeierforeningen tilbyr sine medlemmer muligheten til å være en del av et felles kompetansenettverk sammen med andre gårdeiere. BHV er ved stiftelsen av foreningen definert som Bogstadveien, Hegdehaugsveien og Valkyrigaten.

www.bhvg.no