LOADING

Type to search

Med major Sundt som ledestjerne

Gårdeierforeningen og næringsforeningen går sammen om å gjøre Majorstuen til det opplagte valget for majoriteten av Oslos befolkning, tilreisende og turister.

– Majorstuen er et naturlig navn å løfte frem og profilere. Området har en historie som strekker seg helt tilbake til rundt starten av 1700-tallet, sier styreleder for Bogstadveien, Hegdehaugsveien og Valkyriegaten Gårdeierforening, Richard von Clemm.
Husmannsplassen i Sørkedalsveien som major Michael Wilhelm Sundt (1729–1759) forpaktet i sin tid, og hvor det senere ble serveringsted, er opphavet til områdenavnet som har vært i bruk i over 200 år.
– Major er et spennende ord. Det fungerer bra på engelsk også: Major part of Oslo. Major street of Oslo, sier daglig leder for Majorstuen & Bogstadveien Næringsforening, Andreas Melander mens han smaker litt ekstra på ordet.

Løftes fram som destinasjon
Gårdeierforeningen og næringsforeningen skal nå løfte blikket fra hovedgaten Bogstadveien, for i større grad å ta med hele Majorstuen i markedsføringsøyemed. En «M» – for Majorstuen – blir symbolet som skal profilere fellessatsingen.
– Til sammenligning snakkes det ikke bare om Markveien eller Thorvald Meyers gate på Grünerløkka. Vi vil fortsatt ha et stort fokus på Bogstadveien med sin forlengelse i Hegdehaugsveien og Valkyriegaten, men nå ønsker vi å løfte fram hele vår del av byen og fronte Majorstuen som destinasjon, forteller Melander.
I tillegg til en hovedgate med kjede- og nisjebutikker, restauranter og servicenæring side om side, trekker han frem mangfoldet Majorstuen representerer med sine 500 næringsdrivende, samt attraksjoner som Vigelandsparken, Frognerbadet og Colosseum kino, som særtrekk ved området.

Stort og tilgjengelig område
– Vi har brukt tid på å definere området som favnes av navnet Majorstuen og har funnet det vi mener er en naturlig omkrets, sier von Clemm og nevner Slottsparken, Vigelandsparken og T-banestasjonene Majorstuen og Frøen som festepunkter.
– Dagens kjernenedslagsfelt er de mange menneskene som bor i nærområdet. De står for omkring 40 prosent av handelen. Majorstuen har imidlertid en vesentlig fordel i den forstand at det er stor grad av tilgjengelighet her – man kan komme hit både til fots og med sykkel, bil, buss, trikk og T-bane, sier Melander. De to mener med det at Majorstuen burde være et foretrukket område også for de som hører hjemme i blant annet Oslo Vest og Bærum Øst.

Vil aktivere sidegatene
I forbindelse med opprustningen av Bogstadveien – som ble gjort mellom 2012 og 2015 – ble det i et spleiselag mellom næringsdrivende, gårdeiere og Bymiljøetaten investert i varmekabler og granitt til fortauene, og etter hvert også ny julegatebelysning i hovedgaten. Melander og von Clemm mener den nye fellessatsingen er en naturlig forlenging av det gode samarbeidet.
– De fire siste årene har vi gjennom felles tiltak dessuten engasjert Kirkens Bymisjon til å ta seg av søppelplukkingen i området fire dager i uken. Det er i alles interesse at området framstår enda mer attraktivt og som den beste utgaven av seg selv. Med relativt små og enkle bidrag kan man få til mye i fellesskap, sier de to, som begge håper på vekst i medlemsmassen i sine respektive foreninger framover. Særlig ønsker de flere medlemmer fra sidegatene til Bogstadveien.
– Vi har forventninger om at flere vil se verdien av den nye profileringen. Vår visjon er å få aktivert sidegatene i enda større grad. Kanskje kan standardheving på fortauene og nye julegater bli aktuelt flere steder etter hvert.

Omveltninger i vente
Majorstuen som område står overfor store omveltninger i tiden som kommer. Et stort handlesenter i Valkyriegaten skal stå ferdig våren 2019, samtidig som ny trikkeholdeplass, oppgradering av Valkyrie plass, Fornebubanen og en ny T-banestasjon ligger i planene i årene fremover.
Melander og von Clemm mener det er viktig å ta innover seg Ruter og Sporveien sine store planer for området, for å kunne møte endringene på best mulig vis i fremtiden.
For snart ett år siden ble det installert sensorer som bruker infrarød stråling til å fange opp bevegelsesmønsteret i hovedgatene.
– Det er et anonymt system som gir oss statistikk på hvordan folk beveger seg i Bogstadveien, time for time gjennom hele året. Dette gir oss et godt grunnlag og vil blant annet kunne være et verktøy for å bli hørt i forbindelse med hvordan eventuelle omlegginger og stengninger påvirker kundestrømmen i området, avslutter von Clemm.◻

1. «Dette er en måte å samle seg under samme paraply på, med ett navn og et symbol som er lett gjenkjennelig for folk», sier Richard von Clemm (t.v.) i gårdeierforeningen og Andreas Melander i næringsforeningen. Her med Majorstuhuset i bakgrunnen.

2. Andreas Melander (t.v.) og Richard von Clemm ønsker å styrke samarbeidet mellom de to foreningene.

3. Styrelederen i gårdeierforeningen og daglig leder i næringsforeningen foran et fotografi av datidens restaurant Majorstuen, oppkalt etter major Sundt.

TEKST OG FOTO INGRI VALEN EGELAND