LOADING

Type to search

Stem på navn til nytt trikkestopp!

aktiviteter

Stem på navn til nytt trikkestopp!

Trikken tilbake

Ruter skal legge ned to holdeplasser og bygge én ny i Bogstadveien. Du kan være med på å gi den navn?cI midten av mai begynner trikken igjen å gå oppover Bogstadveien.

Før stoppet den på holdeplassene Schultz’ gate og Rosenborg. Disse er borte. Istedet skal trikken stoppe bare ett sted i Bogstadveien, mellom Industrigaten og Vibes gate. Hva denne holdeplassen skal hete vet ikke Ruter ennå. Nå ber de om din hjelp.

Ruter har laget fire forslag. Du kan stemme på din favoritt her.

1. Balkeby: Kvartalet der trikken skal stoppe har navn etter Peder Balke, som etablerte et boligstrøk for arbeidere i området. Ifølge borettslaget Balkeby, som fortsatt eksisterer, kjøpte maleren en løkke nord for Bogstadveien i 1855. Han etablerte en ny bydel for arbeidsfolk. Balke kalte stedet Kunstnerlund, men på folkemunne ble det kalt Balkeby. I 1879 brant hele Balkeby.

2. Bogstadveien: Vanligvis bruker man ikke navnet på gaten holdeplassen ligger i. Bogstadveien er dessuten lang. Men Ruter mener det ikke blir så galt her, fordi Bogstadveien kan betraktes som navn på et område, og det vil hjelpe både trikken og næringslivet i Bogstadveien. Man vil raskt lære seg plasseringen av holdeplassen, som er midtveis i gaten.

3. Industrigaten: Gaten krysser Bogstadveien rett ved den nye holdeplassen. Forslaget er således i tråd med retningslinjer for navnsetting.

4. Vibes gate: Gaten ligger også rett ved den nye holdeplassen men er en mindre kjent gate enn Industrigaten. Den krysser ikke Bogstadveien, men går mellom Bogstadveien og Fagerborggaten. Hvis det blir veldig jevnt i avstemmingen, vil Ruter la faglige avveininger være med og bestemme.

– Men hvis det blir en soleklar favoritt i avstemmingen, så skal vi ta hensyn til det. Det er folk i Oslo som skal bruke navnet, og navn er på en måte felles eiendom, sier pressekontakt Sofie Bruun.

Lettere for utenforstående

Det er vanlig når man setter navn på en holdeplass å bruke navn på området, en plass eller en kryssende gate ved stoppestedet.

Turister som skal ta trikken til Ekebergparken skjønner ikke hvor de skal gå av.

Andreas Melander, leder i Majorstuen & Bogstadveien Næringsforening, er ikke i tvil om hvilket forslag han ønsker seg.
– Mitt umiddelbare svar er Bogstadveien. Det er ingen andre holdeplasser som heter Bogstadveien, sier Melander.Han mener det ikke er noe problem at Bogstadveien er lang og holdeplassen er kort.
– Jeg tror det vil være lettere for utenforstående å skjønne hvor de skal gå av hvis de skal til Bogstadveien. Det gjelder folk som kommer fra andre steder i byen, folk som kommer utenbys fra og turister.

Tom Schmidt, professor i navnegransking og stedsnavn ved Universitetet i Oslo, er ikke helt enig. Han mener Bogstadveien er for lang til at navnet kan være holdeplassnavn. Industrigaten synes han blir vanskelig, for noen vil kalle det gata, andre gaten.

– Jeg lander på Balkeby. Det er kulturhistorie. Da kan man gjøre folk litt nysgjerrige på et over 100 år gammelt navn. Man tar vare på historie og unngår et potensielt rettskrivingsproblem, sier Schmidt.

kilde: Osloby