LOADING

Type to search

Behold sommerkroppen

aktiviteter

Behold sommerkroppen

Foto: Hanne Pernille Andersen, Makeup/hår: Corinne Alice Skau

Foto: Hanne Pernille Andersen, Makeup/hår: Corinne Alice Skau

3D Strength er en sammensatt treningstime med funksjonelle styrkeøvelser som foruten å bygge styrke også bedrer både bevegeligheten og koordinasjonen.

– Styrketrening er kanskje den viktigste treningsformen vi har. Men de siste årene har det vært i overkant mye fokus på utseende og synlige muskler. Nå går vi i motsatt retning og setter hverdagsbevegelsene i sentrum. Enkelt forklart skal 3D Strength gi deg resultater utover det å bare få større muskler – det skal gjøre kroppen bedre rustet til å takle hverdagen, sier kompetansesjef i ELIXIA, Jannike Pedersen.

Hun tror interessen for 3D Strength vil være stor, og har tallene på sin side. I en ny medlemsundersøkelse utført blant ELIXIAs medlemmer, svarer hele 9 av 10 at de trener styrke, enten på egen hånd eller i gruppetimer.

Tredimensjonal trening
Mens tradisjonell styrketrening fokuserer på enkeltbevegelser i en retning av gangen, består 3D Strength i stor grad av sammensatte øvelser der man aktiverer flere deler av kroppen samtidig. Styrkeøvelser med rotasjoner gjør at man utfordrer kroppen på en måte som ligger nærmere dagliglivets bevegelsesmønstre, og man trener dermed på en mer ”matnyttig” måte i forhold til hva man skal bruke styrken til.

– På samme måte som det meste rundt oss er tredimensjonalt, har også kroppen tre dimensjoner eller plan som den beveger seg i, og det aller meste vi bruker kroppen til i hverdagen, foregår i alle tre plan samtidig. For eksempel er det å gå et av de mest komplekse bevegelsesmønstrene vi har, sier Pedersen.

Timen inkluderer også asymmetriske øvelser, det vil si øvelser der man ikke gjør det samme med høyre og venstre side. Dette er nyttig for å bli bevisst på hvordan kroppen ens fungerer og hva man eventuelt trenger å jobbe mer med. Videre har asymmetrisk trening vist seg å ha svært god effekt på koordinasjonsevnen og dermed også motorikken.

Kvier seg for styrketrening
Funksjonell trening er en trend vi kommer til å se enda mer til framover, men mye av denne treningen innebærer ganske kompliserte bevegelser som det kan være vanskelig å gjøre på egen hånd. Medlemsundersøkelser blant ELIXIAs medlemmer viser at mange kvier seg for å trene styrke fordi de er redde for ikke å mestre det.

– En viktig del av målsettingen med 3D Strength er å gjøre funksjonell trening mer tilgjengelig for våre medlemmer. Det skal være gøy og det skal være overkommelig for alle å trene, sier produktsjef i ELIXIA, Johanna Fredriksson.

3D Strength er blitt til gjennom en lang prosess av et team bestående av idrettsfaglig utdannede, fysioterapeuter og treningsinstruktører med solid gruppetreningsbakgrunn. Timen vil være tilgjengelig over hele landet.

Previous Article
Next Article