LOADING

Type to search

Synsundersøkelse i skolealder kan endre livet

aktiviteter bogstadpuls Mote velvære

Synsundersøkelse i skolealder kan endre livet

Å ta barns syn på alvor tidlig, kan spare dem for problemer senere i livet. Som foreldre gjelder det å være oppmerksomme.

– Den eneste obligatoriske undersøkelsen barn får av synet sitt, er ved fireårskontrollen på helsestasjonen, sier butikksjef og optiker Ingeborg Oland ved Interoptik Majorstuen.
– Synstesten som gjøres der er forholdsvis enkel. Det er med det ikke gitt at alle synsfeil avdekkes i den forbindelse. Det er heller ikke sikkert alle symptomer er synlige på dette stadiet, påpeker optikerkollega Torill Wæhre.
– Så godt som alle barn er langsynte når de blir født siden øyene er for korte fra fødselen av. Omtrent når barn er så gamle at de skal starte på skolen, vil øynene for de fleste ha vokst slik at synet har blitt korrigert.
Oland og Wæhres oppfordring er klar – alle barn bør få synet undersøkt hos optiker i tidlig skolealder. På den måten legger man også et godt grunnlag for at barna skal kunne prestere på best mulig vis.

Kan være en forklaring
Lese- og skrivevansker, konsentrasjons- og koordinasjonsproblemer, hodepine og anstrengte, slitne øyne – alt dette og mer til – kan være tegn på dårlig syn hos barn.
En grundig sjekk hos optiker vil oftest både kunne gi svar og åpne for løsninger som kan lette skolehverdagen så vel som deltakelse i fritidsaktiviteter dersom det dreier seg om synsutfordringer.
– Legger du merke til at barn kan virke klumsete, dulte borti ting og ha vansker med å ta imot en ball eller helle i saft i et glass for eksempel, kan synsfeil være årsaken, minner de to optikerne om.
Kanskje trenger barnet briller, kontaktlinser, synstrening eller ganske enkelt kunnskap om egen synstilstand for å leve et mer velfungerende liv.

Forveksler farger
Forveksler barnet ditt spillerne på banen eller har vanskeligheter med å sortere og telle farger i samme fasong – da kan det være tegn på at barnet ser farger dårligere enn en med normalt fargesyn.
– Fargesvakhet er en tilstand man ikke kan gjøre noe med, men det kan være nyttig både for barna selv, foreldre, lærere og andre rundt å vite mer om hvordan verden oppfattes med et slikt blikk. Fargesvakhet setter også noen begrensninger for hvilke yrker man kan sikte seg inn på som voksen blant annet, sier Wæhre.
Hun har master i ortoptikk og pediatrisk optometri med barn og syn som sitt fagfelt.

Øker sjansen for nærsynthet
Mens øynene for de fleste vil «vokse seg til», slik at man ikke forblir langsynt som man er fra fødselen av – er det ikke slik for alle.
Noen forblir langsynte. Hos andre forsetter øyeeplet å vokse og vokser seg for langt – og man blir nærsynt.
– Er foreldrene nærsynte, øker sjansen for at barna blir det – derfor er det kanskje ekstra viktig å få sjekket synet til barna, om du er nærsynt selv, sier Wæhre som jobber med synstrening og myopikontroll.

Slipper briller med Drømmelinser
– Man kan prøve å bremse utviklingen av nærsynthet – myopi – i forsøk på å forhindre at man utvikler alvorlige tilstander som netthinneavløsning og grønn stær, som man med høy grad av nærsynthet, vil være mer utsatt for å få i løpet av livet.
Hos Interoptik Majorstuen tilbys myopibehandling både med dagslinsen MiSight, briller med spesialdesignede glass som heter MiYOSMART og Drømmelinser.
– Drømmelinser er formstabile linser som danner et vakuum slik at hornhinnene flates ut. Barna sover med dem om natten og tar dem av om morgenen. På den måten korrigeres synsfeilen og man slipper å bruke linser og briller på dagtid, forklarer Wæhre.
Sammen med kollega og butikksjef Oland avslutter hun med et generelt råd om at alle barn bør møte dagen med åpent blikk for synets skyld.
– Sollys er viktig for å stimulere til riktig vekst i øyet. Barn bør derfor helst være ute i dagslys en god stund hver dag.

1. Torill Wæhre jobber med synstrening og myopibehandling hos Interoptik Majorstuen.
2. Torill Wæhre (t.v.) og Ingeborg Oland tar imot barn og voksne hos Interoptik Majorstuen.
3. Optikerne anbefaler å gjennomføre en grundig synsundersøkelse når barn har kommet i skolealder.
4. Ser du tallene? Denne typen syns­tester er med på å avdekke rød-grønn fargesvakhet.

Tekst Ingri Valen Egeland Foto Ingri Valen Egeland og Interoptik

Les mer i høstmagasinet som er ute nå: